Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

The DNA of Customer Experience: How Emotions Drive Value

DiemSach.Net

The DNA of Customer Experience: How Emotions Drive Value

The DNA of Customer Experience: How Emotions Drive Value
By Colin Shaw

List Price:$53.00
Price:$50.14 & eligible for FREE Super Saver Shipping on orders over $25.Details

Hãy đọc để biết bí quyết đạt mức tăng trưởng 100% trong doanh thu, tăng gấp đôi khách hàng tiềm năng,, tăng hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của họ bằng 20% và giảm tiêu hao nhân viên 13% .

0 comments: